افزودنی های بتن پوشش ها و مواد کمکی ملات های آماده مصرف چسب ها عایق ها
English | Russian | فارسی
Construction Chemicals Co.  
Construction Chemicals Co.
» R & D
 
كيفيت اتفاقى نيست!

بخش تحقيق وتوسعه ضمن كنترل كيفيت مواد اوليه و توليدات شركت به طور پيوسته در حال ارتقاء كيفيت توليدات جارى و معرفى و ساخت محصولات جديد مى باشد.

ضمناً از كليه مراكز علمى دولتى و خصوصى , دانشگاهها ,شركتها و افراد علاقه مند دراين رشته كه در زمينه توليد محصولات جديد داراى دانش فنى , ليسانس و يا طرح جديد مى باشند جهت انجام تحقيقات , توليد نيمه صنعتى و صنعتى دعوت به همكارى مى نمائيم.
تمام حقوق محفوظ میباشد